Permohonan

Borang ini adalah Dokumen Permohonan Rasmi East West International College, Seremban, Negeri Sembilan.

Semua maklumat hendaklah di isi dengan lengkap, betul dan tepat.

Sebarang maklumat yang tidak tepat, tidak betul dan tidak benar di anggap penipuan dan pihak Kolej berhak sepenuhnya untuk membatalkan sebarang tawaran yang telah dikeluarkan.

Sila isi dengan lengkap.

Pengurusan Koleksiintelek